Տեսչական մարմնի ռիսկերի գնահատման եւ վերլուծությունների վարչությունը մշակում է հաջորդ տարվա ծրագրի նախագիծը։ Այն հաստատում է ՇՎՏՄ կառավարման խորհուրդը, որից հետո ծրագիրը հրապարակվում է ՇՎՏՄ կայքում մինչեւ յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 1-ը։
 
Ստուգումների տարեկան ծրագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ՝ ՀՀ վարչապետի համաձայնությամբ։ Փոփոխությունները եւս հրապարակվում են տեսչական մարմնի կայքում։
 
Գործընթացի մասին հավելյալ տեղեկություններ ստանալու համար տես